УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Образовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар

Линк: Туристичко-хотелијерски техничар

Број ученика: 90

Степен стручне спреме: IV степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 4K16S

Минимални број бодова у 2020/2021. години: 74.44


Образовни профил: Кулинарски техничар

Линк: Кулинарски техничаr

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: IV степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 4K03S

Минимални број бодова у 2020/2021. години: 75.39


Образовни профил: Угоститељски техничар

Линк: Угоститељски техничар

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: IV степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 4K04S

Минимални број бодова у 2020/2021. години: 72.90


Образовни профил: Кувар

Линк: Кувар

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: III степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 3K08S

Минимални број бодова у 2020/2021. години: 71.19


Образовни профил: Конобар

Линк: Конобар

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: III степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 3K07S

Минимални број бодова у 2020/2021. години: 64.27


Пријава за упис може да се поднесе на два начина:

1. На порталу, електронским путем; 12. 07. од 08 часова до 18. 07. до 24 часа

2. У школи, писменим путем; 12. и 13.07. од 08 до 15 часова.

Напомена

Информација за ученике следећих профила: угоститељске техничаре, кулинарске техничаре, конобаре и куваре:

1. Ученици су дужни да дођу на упис, како би се узеле мере за униформе.

2. Родитељи плаћају половину цене униформе приликом уписа-узимања мера, а остатак приликом преузимања униформи, у септембру месецу.

Цена униформе

* Јединична цена униформи за угоститељске техничаре и конобаре -женска: 6.000,00 дин.

* Јединична цена униформи за угоститељске техничаре мушка: 6.480,00 дин.

* Јединична цена униформи за кулинарске техничаре и куваре-женска: 4.200,00 дин.

* Јединична цена униформи за куваре - мушка: 4.500,00 дин.

Срећно при УПИСУ!