МИЛОШ МИЛИЋ

Рођен 1979. године у Београду. Завршио Земунску гимназију, а звање дипломирани филозоф стекао на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од школске 2008/2009. до 2012/2013. радио у ТШ "Никола Тесла" (Шид) и Школи за дизајн текстила (Београд); од јануара 2012. ради у Политехници - школи за нове технологије (Нови Београд), а од школске 2012/2013. и у Средњој туристичкој школи (Нови Београд). Предаје филозофију и логику.