ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ НА РТС ПЛАНЕТИ

Средње стручнe школe у Србији од јуче могу да прате онлајн наставу на платформи РТС Планета. Садржај наставе за средњошколце је доступан на адреси www.rtsplaneta.rs, као и на новоотвореној адреси www.mojaskola.rtsplaneta.rs и омогућава да се директно или одложено прати до 72 сата. Поред РТС Планете којa обезбеђујe једносмерну комуникацију, Влада Србије је успоставила и интерактивну платформу „Моја школа” која је доступна на адреси www.mojaskola.gov.rs и намењена је и наставницима и ученицима.

Додатни садржаји за наставу, тестови и додатни материјал, било да се ради о задацима или материјалима за сваку наставну јединицу, постављаће се на овој платформи.

Обезбеђен је и контакт центар Министарства просвете на броју 011/73-50-557, који ће бити доступан у периоду 8 до 18 сати, за сва питања у вези учења на даљину и Вајбер заједница „Моја школа” https://vb.me/MojaSkola