Фото

Средња туристичка
школа

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење екскурзија за ученике четвртог разреда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора - Италија

Oбавештење о закљученом уговору

Cтудијска путовања


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Извођење екскурзија


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања за ЈН услуга

Oбавештење о закљученом уговору

Рачунари


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питањаЂачке униформе


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора и извештај о стручној оцени понудаЕлектрична енергија


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруИзвођење екскурзија и студијска путовања


Одлукa о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга - студијско путовање за ученике

Одговор на захтев за додатним информацијама

Oдлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга -извођење екскурзије

Oдлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга - студијско путовње за ученике

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, за потребе Средње туристичке школе из Београда, ЈН бр. 1.2.1/18.

Конкурсна документација јавна набавка услуга - Извођење екскурзије ученика првог разреда

Позив за подношење понуда за набавку услуга – Извођење екскурзије ученика првог разреда

Конкурсна документација јавна набавка услуга - Извођење екскурзије

Позив за подношење понуда за набавку услуга – Извођење екскурзије

Oдлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије

© Средња туристичка школа - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.