Фото

Средња туристичка
школа

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ђачке униформе


Одлука о додели уговора за јавну набавку добара - ђачке униформе

Извештаj о стручноj оцени понуда за јавну набавку добара - ђачке униформе

Позив за подношење понуда за набавку добара - ђачке униформе

Конкурсна документација за јавну набавку добара - ђачке униформе

Електрична енергија


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара - електрична енергија

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара - електрична енергија

Конкурсна документација за јавну набавку добара - електрична енергија

Позив за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

Извођење екскурзија


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Извођење екскурзије

Измењена конкурсна документација - Извођење екскурзије

Конкурсна документација јавна набавка услуга - Извођење екскурзије

Позив за подношење понуда за набавку услуга – Извођење екскурзије

Kречење фасаде школе


Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова - кречење фасаде школе

Одлука о додели уговора за набавку радова - Кречење фасаде школе

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова – кречење фасаде

Конкурсна документација за набавку радова - Кречење фасаде школе

Позив за подношење понуде за набавку радова - Кречење фасаде школе

Извођење екскурзија


Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Извођење екскурзија

Измењена конкурсна документација за набавку услуга - Извођење екскурзије

Конкурсна документација за набавку услуга - Извођење екскурзије

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга – Извођење екскурзије

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга – студијско путовање за ученике

Физичко обезбеђење


Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – физичко обезбеђење

Конкурсна докуметација за набавку услуга – физичко обезбеђење

Позив за подношење понуда за набавку услуга – физичко обезбеђење

_________________________

Позив за подношење понуде за набавку - Пружање услуга надзора над извођењем радова на ограђивању и уређењу школског дворишта

Конкурсна документација за извођење радова на ограђивању и уређењу школског дворишта, ЈН бр. 05/14

Образац понуде са спецификацијом услуге

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова – извођење радова на ограђивању и уређењу школског дворишта

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – извођење радова на ограђивању и уређењу школског дворишта

Позив за подношење понуда за набавку радова – извођење радова на ограђивању и уређењу школског дворишта

Конкурсна документација за извођење радова на ограђивању и уређењу школског дворишта

Позив за подношење понуда за набавку добара – ђачке униформе

Конкурсна документација за јавну набавку - ђачке униформе

Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара - електрична енергија

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга – Извођење екскурзије

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – извођење екскурзије

© Средња туристичка школа - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.